Ogłoszenia

Zapytanie Ofertowe -> Maszyna hybrydowa (zobacz)

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacji procesowej mającej na celu zasadniczą zmianę obecnego procesu drukowania w przedsiębiorstwie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, firma PRIMERA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego na dostawę i montaż nowej maszyny cyfrowej do druku – 1 szt.

Odpowiedź na zapytanie ofertowe -> (zobacz)

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż nowej maszyny cyfrowej do druku zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w ramach projektu  pn. “Wdrożenie innowacji procesowej mającej na celu zasadniczą zmianę obecnego procesu drukowania w przedsiębiorstwie”.

Zapytanie  Ofertowe  ->  System  zarządzania  przedsiębiorstwem wraz z infrastrukturą informatyczną -> (zobacz)
 
W  związku  z  realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacji procesowej mającej  na  celu  zasadniczą  zmianę  obecnego  procesu  drukowania w przedsiębiorstwie”   w   ramach   Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020,  w  ramach  działania 3.2 „Innowacje   w   MŚP”,  firma  PRIMERA  POLSKA  Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością  ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego na zakup  i  instalację  systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz  z infrastrukturą informatyczną.

Informacja o wyniku postępowania 29.11.2017 r. -> (zobacz)
 
Informacja  o  wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i instalację   systemu   do   zarządzania   przedsiębiorstwem   wraz   z i nfrastrukturą  informatyczną, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w  ramach projektu pn. “Wdrożenie innowacji procesowej mającej na celu zasadniczą zmianę obecnego procesu drukowania w przedsiębiorstwie”.

 

 

Wdrożenie innowacji procesowej mającej na celu zasadniczą zmianę obecnego procesu drukowania w przedsiębiorstwie w ramach działania 3.2  Innowacje w MŚP

Primera Polska Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Wdrożenie innowacji procesowej mającej na celu zasadniczą zmianę obecnego procesu drukowania w przedsiębiorstwie" w ramach działania 3.2 "Innowacje w MŚP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa konkurencyjności oraz zwiększenie udziałów na rynku, dzięki wdrożeniu innowacyjnego procesu drukowania, wykrawania, laminowania, lakierowania oraz złocenia etykiet w trakcie jednego procesu technologicznego, a dzięki temu wdrożeniu nowych produktów na rynek. Efektem realizowanego projektu będzie zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcyjnego.

Całkowita wartość projektu: 1 450 083,90 PLN
Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 530 518,50 PLN